Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2020

NR 12/2020

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu

Załączniki:
ETX3Q2020.pdf

One thought on “Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *